Legisign.org Logo

Sääntölausekkeet

Keskeinen metasyntaksi

Ohessa hyvin lyhyesti keskeisimmät ja yleisimmät metasyntaktiset keinot sääntölausekkeiden (”säännöllisten lausekkeiden”) kirjoittamiseksi. Lisätietoa löytyy esim. suomenkielisestä Wikipediasta.

^
Vastaa merkkijonon alkua. Esim. ^a täsmää kaikkiin merkkijonoihin, joiden ensimmäinen merkki on ”a”.
$
Vastaa merkkijonon loppua. Esim. a$ täsmää kaikkiin merkkijonoihin, joiden viimeinen merkki on ”a”.
.
Mikä tahansa (yksittäinen) merkki. (Jos haluat kirjoittaa hakujonoon pisteen, kirjoita \..
?
Edellinen hahmo nolla tai yksi kertaa – hahmoa ei joko esiinny tai se esiintyy tasan kerran. Esim. a? vastaa jonoja ”” (tyhjä) ja ”a”.
*
Edellinen hahmo nolla tai useampia kertoja – hahmo voi olla esiintymättä tai esiintyä mielivaltaisen monta kertaa peräkkäin. Esim. a* vastaa jonoja ”” (tyhjä), ”a”, ”aa”, ”aaa” jne.
+
Edellinen hahmo yksi tai useampia kertoja – hahmo esiintyy mielivaltaisen monta kertaa peräkkäin. Esim. a+ vastaa jonoja ”a”, ”aa”, ”aaa” jne.
[…] (hakasulkeet)
Mikä tahansa hakasulkeissa esiintyvistä merkeistä. Esim. [abc] täsmää merkkijonoihin ”a”, ”b” ja ”c”.
(…) (kaarisulkeet)
Kaarisulkein voi merkitä tarkoittamansa hahmon yllä olevia toistokeinoja varten. Esim. (abc)+ täsmää jonoihin ”abc”, ”abcabc”, ”abcabcabc” jne.

Pidempiä esimerkkejä

^kirj[ao]
Kaikki sanat, jotka alkavat kirja tai kirjo, esimerkiksi kirja, kirjain, kirjo, kirjoittaa.
^a.*a$
Kaikki sanat, jotka alkavat ja päättyvät ”a”: alussa ”a”, välissä ei mitään tai mielivaltaisen monta merkkiä, lopussa a.
[uy]t[uy][aä]$
Kaikki sanat, jotka loppuvat ”utua” tai ”ytyä” (sekä myös ”utya”, ”ytuä” jne., jos tällaisia olisi). Tämän voi kirjoittaa verkko-Sanastiinan ymmärtämin morfofoneemein lyhyemmin UtUA$.